Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) είναι ένα από τα πιο δραστήρια ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Δημήτρη Θ. Τσάτσο τον Ιούλιο του 1995 και λειτουργεί με τη μορφή κοινωφελούς ιδρύματος.

Το Ίδρυμα επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους.

Σκοπό του Ιδρύματος αποτελεί, ειδικότερα, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο πεδίο των θεσμών σε δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, σε αναπτυσσόμενες χώρες και στα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στα πεδία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δημοσίου δικαίου, των θεσμών και των δημόσιων πολιτικών, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το Ίδρυμα συμμετέχοντας τόσο σε Ευρωπαϊκά, όσο και σε Εθνικά Προγράμματα, μέχρι σήμερα έχει αναλάβει εκατοντάδες προγράμματα έρευνας, συμβουλευτικής υποστήριξης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας σε περισσότερες από 20 χώρες, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Fondazione Carolina

Η αποστολή του FONDAZIONE CAROLINA είναι η συν-δημιουργία ενός κόσμου όπου η ψηφιακή διάσταση είναι φιλική προς τα παιδιά.

Ιδρύθηκε εις μνήμην της Carolina Picchio, του πρώτου επίσημου θύματος διαδικτυακού εκφοβισμού στην Ιταλία.

Το ίδρυμα υποστηρίζει τον πατέρα της Carolina Picchio στη δημόσια δέσμευσή του να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της σωστής, θετικής και συνειδητής χρήσης των νέων τεχνολογιών από ανηλίκους. Το Fondazione Carolina και οι επαγγελματίες του έχουν ήδη γίνει σημείο αναφοράς για Ιδρύματα, οικογένειες και ενδιαφερόμενους φορείς στην πρόληψη και φροντίδα των ολοένα και πιο επικίνδυνων κινδύνων της ψηφιακής εμπειρίας.

Κάθε χρόνο το Fondazione Carolina συνεργάζεται με ιταλικά σχολεία, ενημερώνοντας και υποστηρίζοντας χιλιάδες μαθητές, τους δασκάλους τους και τις οικογένειές τους.

Το 2022 κυκλοφόρησε το www.minorionline.com, έναν ενημερωμένο οδηγό με στόχο την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο.

The University of Ljubljana

Το Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής, που ιδρύθηκε το 2011 στα πλαίσια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, περιλαμβάνει επί του παρόντος 26 ερευνητές. Τα ερευνητικά πεδία αποτελούνται από την μεθοδολογία διαδικτυακής έρευνας και τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στη συλλογή δεδομένων των κοινωνικών επιστημών γενικότερα, την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τη ψηφιακή ανισότητα, την ηλεκτρονική υγεία και την ηλεκτρονική φροντίδα.

Οι ερευνητές στο Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο στον τομέα του Διαδικτύου στη μεθοδολογία έρευνας. Έχουν δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα και ανέπτυξαν ένα εργαλείο για τη δημιουργία και τη διαχείριση διαδικτυακών ερευνών, το EnKlikAnketa.

Cyber Security International Institute (CSIi)

Το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια (CSIi) είναι ένα μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 2017, από τον Αντιστράτηγο, κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, ο οποίος ειδικεύεται στη διερεύνηση και την ανάλυση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και έχει υπηρετήσει ως Ιδρυτής και Προϊστάμενος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με κύριο στόχο του Ινστιτούτου την ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και τον Κυβερνοχώρο, την ασφάλεια συστημάτων υπολογιστών και το Διαδίκτυο – την ασφαλή περιήγηση στο Διαδίκτυο, καθώς και βέλτιστες πρακτικές για το Διαδίκτυο, το CSIi λειτουργεί ως εκπαιδευτικός κόμβος για τους Έλληνες πολίτες όλων των ηλικιών.

ActionAid Hellas

Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη διεθνής οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, που πολεμά τη φτώχεια και την αδικία σε όλο τον κόσμο.

Από το 1972, η ActionAid εκπαιδεύει τους ανθρώπους και υποστηρίζει τις κοινότητες να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, προσπαθώντας για έναν πιο δίκαιο κόσμο για όλους. Στην Ελλάδα, η ActionAid τρέχει το πρόγραμμα Child Sponsorship από το 1998.

Ο οργανισμός ξεκίνησε εκπαιδευτικά προγράμματα το 2000 και από το 2014 υποστηρίζει επίσης ευάλωτα άτομα που ζουν στην Ελλάδα.

CODECA – Center for Social Cohesion Development and Care

Η CODECA – Κέντρο Κοινωνικής Συνοχής, Ανάπτυξης και Φροντίδας, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Κύπρο από το 2016. Ο οργανισμός στοχεύει, μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες, να δημιουργήσει συνθήκες για ίσες ευκαιρίες και να βοηθήσει στην ενσωμάτωση ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων της κοινωνίας.

Η CODECA  είναι ο κύριος παροχέας υπηρεσιών στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (Πουρνάρα) και στα Κέντρα Υποδοχής & Διαμονής (Κοφίνου & Λίμνες) στην Κύπρο. Ο Οργανισμός έχει επίσης σχεδιάσει και υλοποιεί μια καινοτόμο πρακτική που προσφέρει λύσεις ημι-ανεξάρτητης στέγασης σε μεγάλο αριθμό Ασυνόδευτων Παιδιών που αιτούνται άσυλο, σε οικογένειες μεταναστών, καθώς και σε ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες ατόμων της τοπικής κοινωνίας (οικογένειες και ανύπαντρες μητέρες με παιδιά). Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες που παρέχει η CODECA περιλαμβάνουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική και κοινωνική συμβουλευτική, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κατάρτιση.

Η ομάδα της CODECA επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της μέσα από την επένδυση σε καινοτόμες ιδέες, προσφέροντας λύσεις, κυρίως μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Η CODECA έχει δημιουργήσει μια συνεχή και στενή συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς, Δήμους, και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ερευνητικών δραστηριοτήτων, εργαστηρίων κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, μέσω της πλατφόρμας CODECA Learning HUB.